BAZITO SHOP
ĐỊA CHỈ: 129 LINH ĐƯỜNG, HOÀNG LIỆT, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 0868 439 235